רמות רכיבה

מבחני הרמה ברכיבת חד אופן הורכבו על ידי האיגוד הבינלאומי לרכיבת חד אופן לאחר עבודה מאומצת והתייעצות עם רוכבים מובילים מסביב לעולם. הרעיון המרכזי העומד מאחורי מבחני הרמה הוא לעודד רוכבים לשפר את יכולות הרכיבה שלהם במגוון רחב של תרגילים. רשימת התרגילים הינה בסופו של דבר המלצה בלבד, אין חובה ללמוד אותם לפי הסדר (למרות שמומלץ). ההמלצה היחידה שחשובה לטעמי היא להקפיד על העבודה הסימטרית עם שתי הרגליים. למדתם תרגיל עם רגל ימין? עכשיו תור רגל שמאל!

כמה פרטים על מבחני הרמה:

 • לא ניתן לקפוץ על רמה ולעבור למשל מרמה 3 לרמה 5.
 • כל תרגיל מתחיל ברכיבה קדימה, בישיבה על הכסא עם רגליים על הדוושות (חוץ מתרגילי רכיבה צידית ברמה 10). כל תרגיל מסתיים ברכיבה קדימה במרחק של 3 סיבובי גלגל לפחות כשאתם ישובים עם שתי הרגליים על הדוושות.
 • במבחן הרמה צריך לעבור את כל התרגילים בניסיון הראשון, חוץ משלושה תרגילים אותם מותר לעבור בניסיון השני. זה מקנה לכם אפשרות לנסות עד 3 תרגילים פעמיים, במידה ולא הצלחתם לעשותם בפעם הראשונה.
 • הצורה הנכונה לבצע את התרגילים מתוארת בחוברת ההנחיות של איגוד חד האופן העולמי לתחרויות בינלאומיות – פרק 7.2
 • החל משלב 3, עליכם להוסיף כל פעם עלייה נוספת שונה על חד האופן. עליה שביצעתם עם רגל ימין לא ניתן לבצע עם רגל שמאל.
 • על מנת לעבור את המבחן באופן רשמי על הבוחן להיות בוחן מורשה של איגוד חד האופן העולמי. במידה ואין בוחן כזה בנמצא ניתן לשלוח את מבחן הרמה בוידאו לבוחן כזה – על סרטון הוידאו להיות רציף וללא עריכה.

תוכלו למצוא את כל האינפורמציה באנגלית עם סרטונים בקישור הזה.

 

רשימת תרגילים:

רמה 1

 • עלה על חד האופן ללא עזרה
 • רכב 50 מטרים
 • בצע ירידה מחד האופן כאשר חד האופן לפניך

רמה 2

 • בצע עליה על חד האופן עם רגל שמאל.
 • בצע עליה על חד האופן עם רגל ימין.
 • רכב 10 מטר בין שני קווים מקבילים המרוחקים 30 ס”מ האחד מהשני.
 • רכב בצורת 8 עם מעגלים בקוטר הקטן משלושה מטרים.
 • רכב במורד מכשול בגובה 15 ס”מ.
 • בצע פניה שמאלה של 90 מעלות בתוך מעגל בקוטר מטר אחד.
 • בצע פניה ימינה של 90 מעלות בתוך מעגל בקוטר מטר אחד.

רמה 3

 • הדגם 3 עליות שונות על חד אופן.
 • רכב בצורת 8 עם מעגלים בקוטר הקטן מ-1.5 מטרים.
 • עצור, רכב חצי סיבוב לאחור והמשך ברכיבה קדימה
 • רכב עם בטן על המושב למרחק 10 מטרים.
 • בצע פניה שמאלה של 180 מעלות בתוך מעגל בקוטר מטר אחד.
 • בצע פניה ימינה של 180 מעלות בתוך מעגל בקוטר מטר אחד.
 • קפוץ 5 קפיצות
 • רכב או קפוץ מעל מכשול בגודל 10X10 ס”מ

רמה4

 • הדגם 4 עליות שונות על חד אופן.
 • רכב לאחור למרחק של 10 מטרים.
 • רכב עם רגל אחת למרחק 10 מטרים.
 • רכב במקום עם רגל שמאל למטה במשך 25 חזרות.
 • רכב במקום עם רגל ימין למטה במשך 25 חזרות.
 • רכב עם הכסא בחוץ מקדימה למרחק של 10 מטרים.
 • רכב עם הכסא בחוץ מאחור למרחק של 10 מטרים.
 • בצע פניה שמאלה של 360 מעלות בתוך מעגל בקוטר מטר אחד.
 • בצע פניה ימינה של 360 מעלות בתוך מעגל בקוטר מטר אחד.

רמה 5

 • הדגם 5 עליות שונות על חד אופן.
 • רכב לאחור במעגל.
 • רכב בצורת 8 עם רגל אחת.
 • רכב במקום עם רגל שמאל בלבד במשך 25 חזרות.
 • רכב במקום עם רגל ימין בלבד במשך 25 חזרות.
 • רכב במעגל עם הכסא בחוץ מקדימה.
 • רכב במעגל עם הכסא בחוץ מאחור.
 • רכב במעגל עם הכסא בצד
 • קפוץ ובצע סיבוב של 90 מעלות ימינה.
 • קפוץ ובצע סיבוב של 90 מעלות שמאלה.
 • לך על הגלגל לאורך 10 מטרים

רמה 6

 • הדגם 6 עליות שונות על חד אופן.
 • רכב לאחור בצורת 8.
 • רכב בצורת 8 כאשר הכסא בחוץ מקדימה.
 • רכב בצורת 8 כאשר הכסא בחוץ מאחורה.
 • רכב לאחור כאשר הכסא בחוץ מקדימה.
 • קפוץ 5 פעמים בעמידה על הגלגל.
 • רכב שמאלה במעגל עם הכיסא בחוץ בצד.
 • רכב ימינה במעגל עם הכיסא בחוץ בצד.
 • רכב עם רגל שמאל בלבד למרחק של 10 מטרים.
 • רכב עם רגל ימין בלבד למרחק של 10 מטרים.
 • חצי סיבוב לאחור> (רכיבה קדימה – סיבוב 180 – רכיבה אחורה).
 • חצי סיבוב קדימה (רכיבה אחורה – סיבוב 180 – רכיבה קדימה).
 • סיבוב

רמה 7

 • הדגם 7 עליות שונות על חד אופן.
 • רכב לאחור במעגל כאשר הכסא בחוץ מקדימה.
 • רכב במעגל בעזרת רגל שמאל בלבד.
 • רכב במעגל בעזרת רגל ימין בלבד.
 • בצע הליכה על הגלגל במעגל.
 • בצע הליכה על הגלגל עם רגל אחת למרחק 10 מטרים.
 • קפוץ ובצע סיבוב של 180 מעלות שמאלה.
 • קפוץ ובצע סיבוב של 180 מעלות ימינה.
 • רכב לאחור עם הכסא בחוץ מאחור למרחק 10 מטר.
 • בצע סיבוב (פירואט) שמאלה.
 • בצע סיבוב (פירואט) ימינה.

רמה 8

 • הדגם 8 עליות שונות על חד אופן.
 • רכב בצורת 8 בעזרת רגל שמאל בלבד.
 • רכב בצורת 8 בעזרת רגל ימין בלבד.
 • בצע הליכה על הגלגל בצורת 8.
 • בצע הליכה על הגלגל בעזרת רגל אחת במעגל.
 • רכב לאחור בעזרת רגל אחת בלבד למרחק 10 מטרים.
 • גלוש למרחק 10 מטרים.
 • בצע הליכה על הגלגל בעזרת הידיים למרחק 10 מטרים.
 • פירואט.
 • סיבוב לאחור

רמה 9

 • הדגם 9 עליות שונות על חד אופן.
 • בצע הליכה על הגלגל בעזרת רגל אחת במעגל.
 • רכב לאחור במעגל בעזרת רגל אחת בלבד.
 • רכב לאחור בצורת 8 עם הכסא בחוץ מקדימה.
 • רכב במעגל לאחור עם הכסא בחוץ מאחור.
 • בצע הליכה על הגלגל עם רגל שמאל בלבד למרחק 10 מטרים.
 • בצע הליכה על הגלגל עם רגל ימין בלבד למרחק 10 מטרים.
 • בצע הליכה על הגלגל אחורה למרחק 10 מטרים.
 • רכב למרחק 10 מטרים כאשר הכסא נגרר על הריצפה מקדימה.
 • רכב למרחק 10 מטרים כאשר הכסא נגרר על הריצפה מאחור.
 • רכב לאחור בעזרת רגל שמאל בלבד למרחק 10 מטרים.
 • רכב לאחור בעזרת רגל ימין בלבד למרחק 10 מטרים.
 • רכב בעזרת רגל אחת בלבד וכסא בחוץ מקדימה למרחק 10 מטרים.
 • פירואט לאחור.

רמה 10

 • הדגם 10 עליות שונות על חד אופן.
 • רכב לאחור בצורת 8 עם הכסא בחוץ מאחור.
 • רכב לאחור בעזרת רגל אחת בלבד בצורת 8.
 • בצע הליכה על הגלגל במעגל בעזרת רגל שמאל בלבד.
 • בצע הליכה על הגלגל במעגל בעזרת רגל ימין בלבד.
 • בצע הליכה על הגלגל לאחור במעגל.
 • קפוץ, סובב את חד האופן חצי סיבוב ונחת חזרה.
 • בצע הליכה צידית על הגלגל לאורך 10 מטרים
 • בצע גלישה למרחק 10 מטרים בלי לגעת בגלגל
 • רכב למרחק 10 מטרים מצד אחד של חד האופן.
 • בצע הליכה על הגלגל בעזרת רגל אחת לאחור למרחק 10 מטרים.